Adult learners week
English

Wythnos Addysg Oedolion?

Ydych chi'n edrych am gyfeiriad newydd ac eisiau cymryd mwy o reolaeth o'ch bywyd? Ydych chi eisiau mynd yn ôl i'r gwaith neu newid swyddi? Efallai eich bod chi'n teimlo y dylech loywi eich sgiliau neu gael cyngor ar y cymwysterau rydych eu hangen? Beth ydych chi bob amser wedi bod eisiau ei ddysgu - ai dyma'r amser i fynd amdani? Mae dysgu rhywbeth newydd yn ffordd wych i gwrdd â phobl newydd, gall gynyddu hyder, ehangu gorwelion, adeiladu eich rhwydweithiau ac agor drysau. Mae'r Wythnos Addysg Oedolion yn gyfle gwych i gael mwy o wybodaeth. Mae mynd i ddigwyddiad yn eich ardal yn gyfle i'ch cysylltu gyda chyrsiau a phobl yn eich ardal i ganfod beth sydd ar gael a chymryd cam cyntaf. Dyma'ch cyfle i wneud dechrau newydd.

Digwyddiadau 'rhoi cynnig arni'

Rydym wedi annog darparwyr dysgu a sgiliau ledled Cymru i gynnig digwyddiadau Rhoi Cynnig Arni drwy gydol mis Mehefin. Mae gweithgareddau yn RHAD AC AM DDIM ac yn cynnwys sesiynau blasu , cyrsiau byr, cyngor a gwybodaeth galw heibio a dyddiau agored.Defnyddiwch y map o Gymru islaw i ganfod digwyddiadau'n agos atoch chi, cliciwch ar eich sir leol neu deipio enw eich tref i'r blwch chwilio uchod. Os na allwch ddod o hyd i ddim yn eich ardal, peidiwch gadael i hynny eich stopio - gall llinell cyngor Porth Sgiliau roi gwybodaeth i chi fynediad i ddysgu a sgiliau, yn cynnwys unrhyw gyllid a all fod ar gael i'ch cefnogi.

Digwyddiadau 'rhoi cynnig arni' yn ôl rhanbarth

Gogledd Cymru Canolbarth Cymru De Ddwyrain Cymru De a Gorllewin Cymru

Digwyddiadau 'rhoi cynnig arni' ar y gweill

cyngor astudiaethau maes pembrokeshire

Arolygon Cam 1

Dyddiad: Dydd Llun 23 Gorffennaf - Dydd Llun 23 Gorffennaf 02:00y.p - 02:00y.p

Math Digwyddiad: Garddwriaeth, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Natur

Sir Benfro: Penfro

cyngor astudiaethau maes pembrokeshire

Deall Daeareg a Golygfeydd Arfordir Penfro

Dyddiad: Dydd Iau 26 Gorffennaf - Dydd Iau 26 Gorffennaf 05:00y.p - 09:00y.b

Math Digwyddiad: Garddwriaeth, Ffordd o Fyw, Ffitrwydd a Natur

Sir Benfro: Penfro